Menu
Close
Search Boats for Sale
Advertisement

Conrad Pischel RIB-Line 8.2 GTO

$122,602 Listed price: €116,500

Presented For Sale By:

Best Boats

Maashaven:4
Roermond
Netherlands
+31(0)475 743705

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Make Conrad Pischel RIB-Line
Model 8.2 GTO
Year 2020
Condition Used
Price €116,500
Type Power
Class Inflatable
Length 26 ft
Fuel Type Gas
Hull Material Hypalon
Location Bestboats Roermond, Netherlands
Tax Status Tax Paid
Beam 10 ft 4 in
Max Draft 1 ft 2 in
Keel Type Other
Engine Make Yamaha
Engine Model 200 GETX
Fuel Type Gas
Engine usage (hours) 105
Electrical Equipment
 • Shore power inlet
Electronics
 • Depthsounder
 • Plotter
 • DVD player
 • Radio
 • GPS
 • VHF
Inside Equipment
 • Bow thruster
 • Electric bilge pump
 • Refrigerator
 • Battery charger
Outside Equipment/Extras
 • Swimming ladder
Fuel Tanks 1 x 400 liters
Fresh Water Tanks 1
Hull Shape Other

Description

Zo goed als nieuwe Pischel R.I.B. Line 8.2 GTO van bouwjaar 2020! Deze stoere boot is royaal uitgevoerd en direct leverbaar!

Wie stijlvol op ruig water wilt varen is met de Pischel Ribline 8.2 goed uitgerust. 

Deze trailerbare RIB maakt indruk met zijn buitengewoon royale ruimte. De belangrijkste reden hiervoor is de breedte. Veel ruimte aan boord betekent veel ruimte om te ontspannen.
Ondanks de zeer brede, centrale stuurstand, die in deze klasse veel bescherming tegen weersinvloeden biedt, zijn de zijdoorgangen royaal vormgegeven. De stuurstand is voorzien van een toiletruimte, die ook geschikt is voor langere schippers.
De tafel op het achterdek is omsloten door een U-vormige zitbank. De console is voorzien van bankzitting, die ook te gebruiken is als staande console.

Wilt u dit jaar nog varen? Deze Rib is direct leverbaar

 Algemeen
Rompvorm: Zwarte romp met donkergrijze opbouw (gelcoat)
Besturing: Hydraulisch
CE: Ontworpen voor zeereizen tot windkracht 8 op de schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 4 meter, bijvoorbeeld op zee
Overig:

Boeg is voorzien van ankeropstap met geïntergreerde kikkers
Achterzijde van de tubes is ook voorzien van polyester opslap met geïntegreerde kikkers.


Accommodatie
Overig:

Console is voorzien van toiletruimte en wasbak.
In toiletruimte en in pantry is een stopcontact ingebouwd.

Vloerverlichting (8 lampen), onderwaterverlichting (2 lampen) en een LED lichtbalk op de radarbeugel


Motor, electra, water
Draaiuren: Beide motoren hebben 104.5 uur
Voortstuwing: RVS schroeven
Meetinstrumenten: Op de Yamaha control unit
Watersysteem: Hyfrofoorpomp
Walstroom: Walstroomkabel 15 meter
Serienummer: Nummer motor 1: 6DW1005912 / nummer motor 2: 6DV1008925
Voltmeter: Op de Yamaha control unit
Toerenteller: Op de Yamaha control unit
Brandstoftankmeter: Op de Yamaha control unit
Oliedrukmeter: Op de Yamaha control unit
Temperatuurmeter: Op de Yamaha control unit
Overig:

Ycop Sercurity (yamaha customer outboard protection) 
GPS tracker
2x Slot met boutbevestiging


Navigatie en electronica
Overig:

High End, RVS radarbeugel met waterski mogelijkheid en vlaggenstokhouder.
Voor het op druk houden van de tubes is een elektrische ''Turbomax'' compressor met stopcontact ingebouwd.

Het instrumenten paneel is carbon-look


Uitrusting
Ankerlier: Elektrische ankerlier ?gemonteerd in de romp met RVS ankerketting
Buitenkussens: ''Black Lakritz'' met grijze Pischel logo's
Dekzeil(en): Afdekzeilen voor console en zitbank zijn aanwezig, tevens een geheel afdekzeil voor over de gehele boot die gebruikt kan worden tijdens transport.
Zwemtrap: Telescopische zwemtrap vanuit het water bereikbaar
Overig:

Het achterdek is voorzien van een ruime U-vormige zitgroep. Alle loopdelen zijn voorzien van flexiteak met zwarte naden.

Van Claes trailer tegen meerprijs verkrijgbaar:
RIB Marine GYRO 3500-14''-850 2 as
RVS loopplank
RVS opslap met antislip op spatbord
Nano coating
Schijfremmen incl. olielagers
Elektrische lier incl. accubak
Reservewiel 14'' op steun


Navigatie & electronica

 • Dieptemeter
 • GPS
 • Kaartplotter
 • Marifoon
 • Navigatieverlichting: BSH LED navigatieverlichting ingebouwd
 • Log

Uitrusting

 • Anker
 • Zwemtrap: Telescopische zwemtrap vanuit het water bereikbaar
 • Acculader
 • Walstroom

Motor

 • MotorType: 200 GETX
 • Vermogen: 200
 • Aantalmotoren: 2
 • Aantalcilinders: 4
 • MaxSnelheid: 48
 • tankinhoud: 400

Veiligheid

 • Lenspomp
 • ESP: 116500

Interieur

 • aantaltoiletten
 • Geluidsinstallatie

Specificaties

 • Besturing: Stuurwiel
 • Werfgebouwd

Omschrijving Duits

Neuwertiger Pischel R.I.B. Line 8.2 GTO Baujahr 2020! Dieses robuste Boot ist großzügig ausgestattet und sofort verfügbar!

Wer stilvoll auf rauem Wasser fahren will, ist mit der Pischel Ribline 8.2 gut ausgerüstet.

Dieses trailerbare RIB beeindruckt durch sein außergewöhnliches Platzangebot. Der Hauptgrund dafür ist seine Breite. Viel Platz an Bord bedeutet viel Platz zum Entspannen.
Trotz des sehr breiten Mittelsteuerstandes, der in dieser Klasse viel Wetterschutz bietet, sind die Seiteneinstiege großzügig gestaltet. Der Steuerstand ist mit einer Toilette ausgestattet, die auch für größere Skipper geeignet ist.
Der Tisch auf dem Achterdeck ist von einer U-förmigen Sitzbank umgeben. Die Konsole hat eine Sitzbank, die auch als Stehkonsole verwendet werden kann.
 

Möchten Sie dieses Jahr noch fahren? Diese Pischel ist direkt verfügbar!!

 Allgemein
Rumpfform: Schwarzer Rumpf mit dunkelgrauen Aufbauten (Gelcoat)
Steueranlage: Hydraulisch
CE code: Konzipiert für Seereisen bis Windstärke 8 auf der Beaufortskala und einer Wellenhöhe von bis zu 4 Metern, z.B. auf See.
Sonstiges:

Bug ist mit Ankertritt mit integrierten klampen ausgestattet
Die Rückseite der Rohre ist ebenfalls mit einer Polyesterstufe mit integrierten klampen ausgestattet


Innenausstattung
Sonstiges:

Die Konsole ist mit Toilette und Waschbecken ausgestattet.
In der Toilette und der Kombüse ist eine Steckdose eingebaut.

Bodenbeleuchtung (8 Lichter), Unterwasserbeleuchtung (2 Lichter) und eine LED-Lichtleiste an der Radarhalterung


Motor, Elektrik, Wasser
Betriebsstunden: Beide Motoren haben 104,5 Stunden
Antrieb: Schrauben aus rostfreiem Stahl
Messinstrumente: Auf dem Yamaha-Steuergerät
Wasserdruckanlage: Hyphoidpumpe
Landstrom: Landstromkabel 15 Meter
Seriennummer: Nummer Motor 1: 6DW1005912 / Nummer Motor 2: 6DV1008925
Voltmeter: ?
Tachometer: Auf dem Yamaha-Steuergerät
Kraftstoffmesser: Auf dem Yamaha-Steuergerät
Öldruckanzeige: Auf dem Yamaha-Steuergerät
Thermometer: Auf dem Yamaha-Steuergerät
Sonstiges:

Ycop Sercurity (Yamaha Kundenschutz für Außenborder)
GPS-Tracker
2x Bolzenschloss
 


Nautische Instrumente
Sonstiges:

High-End-Radarhalterung aus Edelstahl mit Wasserskianlage und Fahnenmasthalterung.
Um die Rohre unter Druck zu halten, ist ein elektrischer ''Turbomax''-Kompressor mit Steckdose eingebaut.

Die Instrumententafel ist in Carbon-Optik


Zubehören
Ankerwinde: Elektrische Ankerwinde im Rumpf montiert mit Ankerkette aus Edelstahl
Außenkissen: Schwarzer Lakritz'' mit grauen Pischel-Logos
Deckplanen: Planen für Konsole und Sitzbank sind erhältlich, ebenso eine komplette Plane für das gesamte Boot, die beim Transport verwendet werden kann.
Badeleiter: Vom Wasser aus zugängliche Teleskop-Schwimmleiter
Sonstiges:

Das Achterdeck ist mit einem geräumigen U-förmigen Sitzbereich ausgestattet. Alle Gangways sind mit Flexiteak mit schwarzen Nähten ausgestattet.

Van Claes-Anhänger gegen Aufpreis erhältlich:
RIB Marine GYRO 3500-14''-850 2 Achsen
Gangway aus rostfreiem Stahl
Edelstahl-Stufe mit Anti-Rutsch-Flügel
Nano-Beschichtung
Scheibenbremsen inkl. Öllager
Elektrische Winde inkl. Batteriekasten
Ersatzrad 14'' auf Stütze
 


Omschrijving Engels

As good as new Pischel R.I.B. Line 8.2 GTO built in 2020! This tough boat is generously equipped and immediately available!

Those who want to sail stylishly on rough water are well equipped with the Pischel Ribline 8.2.

This trailerable RIB impresses with its extraordinarily generous space. The main reason for this is the width. Lots of room on board means lots of room to relax.
Despite the very wide, central steering position, which offers a lot of weather protection in this class, the side passages are generously designed. The steering position is equipped with a toilet room, which is also suitable for taller skippers.
The table on the aft deck is enclosed by a U-shaped bench seat. The console is equipped with bench seating, which can also be used as a standing console.
 

Do you want to sail this year? This Rib is available immediately

 General
Hull shape: Black hull with dark gray superstructure (gel coat)
Steering system: Hydraulic
CE-category: Designed for sea voyages up to wind force 8 on the Beaufort scale and a wave height of up to 4 metres, for example at sea
Other:

Bow is equipped with anchor storage with integrated cleats
Rear of tubes is also equipped with polyester step with integrated cleats.


Accommodation
Other:

Console is equipped with toilet room and sink.
An electrical outlet has been installed in toilet room and pantry.

Floor lighting (8 lamps), underwater lighting (2 lamps) and a LED light bar on the radar bracket


Engine, electrics, water
Engine hours: Both engines have 104.5 hours
Propulsion: Stainless steel screws
Measuring instruments: On the Yamaha control unit
Water system: Hyphoid pump
Shorepower: Shore power cable 15 meters
Serial number: Number engine 1: 6DW1005912 / number engine 2: 6DV1008925
Voltmeter: ?
Tachometer: On the Yamaha control unit
Fuel tank gauge: On the Yamaha control unit
Oil pressure gauge: On the Yamaha control unit
Temperature gauge: On the Yamaha control unit
Other:

Ycop Sercurity (yamaha customer outboard protection)
GPS tracker
2x Lock with bolt attachment
 


Navigation and electronics
Other:

High End, stainless steel radar bracket with water ski capability and flagpole holder.
To keep the tubes pressurized an electric ''Turbomax'' compressor with power outlet is built in.

The instrument panel is carbon-look


Equipment
Anchor windlass: Electric anchor winch mounted in the hull with stainless steel anchor chain
Outdoor cushions: ''Black Lakritz'' with gray Pischel logos
Boat cover: Tarpaulins for console and bench are available, also a full tarp for the entire boat that can be used during transport.
Swimming ladder: Telescopic swimming ladder accessible from the water
Other:

The aft deck features a spacious U-shaped seating area. All running boards have flexiteak with black seams.

Van Claes trailer available at extra cost:
RIB Marine GYRO 3500-14''-850 2 axle
Stainless steel gangway
Stainless steel step with anti-slip fender
Nano coating
Disc brakes incl. oil bearings
Electric winch incl. battery box
Spare wheel 14'' on support
 


Show More…

Presented For Sale By:

Best Boats

Maashaven:4
Roermond
Netherlands
+31(0)475 743705

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Presented For Sale By:

Best Boats

Maashaven:4
Roermond
Netherlands
+31(0)475 743705

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Advertisement
X